Pan Artur Bartoszewicz posiada od 2012 roku stopień doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie od 2013 roku jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze), ukończył również studia podyplomowe w zakresie Public Relations na Politechnice Gdańskiej.

Pan Artur Bartoszewicz posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczychw spółkach prawa handlowego. Od 2005 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarcząw zakresie szkoleń i doradztwa na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Od II 2006 do II 2007 członek Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ustroń S.A. w Ustroniu, od II 2016 do XI 2017 członek Rady Nadzorczej Logis S.A. w Rawie Mazowieckiej, zaś od VI 2015 do VII 2018 członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu Węglokoks S.A. w Katowicach.

W 2002 roku Pan Artur Bartoszewicz zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członek zespołów eksperckich przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.