Spółka podkreśla, że powyższe daty sformułowane są jako "nie później niż", tzn. faktyczna publikacja szacunków może mieć miejsce wcześniej. 

Jednocześnie Spółka informuje iż w 2018 r. nie będzie publikowała comiesięcznych szacunkowych danych sprzedażowych  i operacyjnych. 

W 2018 roku informacje te będą przekazywane po zamknięciu poszczególnych kwartałów, razem z szacunkiem wyników finansowych. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

gkpge_relacjeInwestorskie_site