Przybliżone terminy publikacji szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych w 2017 roku:

Okres Publikacja danych szacunkowych nie później niż:
Rok 2016 10 lutego 2017 r.
I kwartał 2017 r. 25 kwietnia 2017 r.
I półrocze 2017 r. 26 lipca 2017 r.
9 miesięcy 2017 r. 24 października 2017 r.