Przybliżone terminy publikacji szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych w 2018 roku:

Okres Publikacja danych szacunkowych nie później niż:
Rok 2017 12 lutego 2018 r.
I kwartał 2018 r. 26 kwietnia 2018 r.
I półrocze 2018 r. 26 lipca 2018 r.
9 miesięcy 2018 r. 30 października 2018 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site