UCTE

The Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity, organizacja koordynująca działalność połączonych, zsynchronizowanych europejskich systemów przesyłania energii elektrycznej; organizacja nie obejmuje krajów skandynawskich.

URE

Urząd Regulacji Energetyki.

gkpge_relacjeInwestorskie_site