W ramach pierwszej oferty publicznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sprzedała 259.513.500 akcji zwykłych serii B na okaziciela o wartości nominalnej po 10 PLN każda. Cena emisyjna wyniosła 23 PLN zarówno w transzy dla inwestorów indywidualnych jak i dla inwestorów instytucjonalnych. Prawa do akcji serii B zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 listopada 2009 roku. Szczegółowe podsumowanie oferty znajduje się w raporcie bieżącym nr 11/2009.

gkpge_relacjeInwestorskie_site