Dywidenda z zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,25 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 467.440.207,25 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 23 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 14 października 2016 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site