Dywidenda z zysku za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.452.949.990,10 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,78 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.458.413.446,62 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 października 2015 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site