Dywidenda z zysku za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 1,10 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 2.056.736.911,90 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site