Dywidenda z zysku za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2012 r. podjęło decyzję o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011, dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 4.556.115.489,08 złotych został podzielony w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,83 PLN na jedną akcję; 2) na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011. Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 3,421,662,317.07 zł. Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 22 sierpnia 2012 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 6 września 2012 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site