Dzień prawa do dywidendy został ustalony na dzień 23 września 2016 r., oznacza to, że w tym dniu akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powinny znajdować się na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.

gkpge_relacjeInwestorskie_site