Posiadacze rachunków inwestycyjnych, niezależnie od domu maklerskiego prowadzącego dany rachunek, otrzymają dywidendę automatycznie, przelewem, na posiadane rachunki inwestycyjne. Akcjonariusz może dowolnie dysponować środkami z tytuły wypłaty dywidendy poprzez złożenie stosownych dyspozycji podmiotowi prowadzącemu jego rachunek inwestycyjny.

gkpge_relacjeInwestorskie_site