Współwłaściciele akcji powinny złożyć jedną dyspozycję wypłaty dywidendy, wskazując wspólnego przedstawiciela oraz powinni złożyć dyspozycję przekazania dywidendy podpisaną przez wszystkich współuprawnionych. Przedstawiciel współwłaścicieli oraz każdy ze współwłaścicieli mogą działać przez pełnomocnika.

gkpge_relacjeInwestorskie_site