Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 14 października 2016 r., oznacza to, że w tym dniu na Państwa rachunku inwestycyjnym pojawią się środki z tytułu dywidendy.

gkpge_relacjeInwestorskie_site