Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym akcjonariuszu, albo notarialne poświadczenie dziedziczenia). Spadkobiercy akcjonariuszy, którzy dokonali działu spadku powinni przedstawić umowę notarialną albo postanowienie sądu o dziale spadku, chyba, że dokumenty takie zostały już przedstawione w domu maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny.

gkpge_relacjeInwestorskie_site