Nie. Akcjonariusze nie posiadający rachunków inwestycyjnych powinni zgłosić się do PGE Domu Maklerskiego S.A. (https://dmpge.pl/PGE-Dom-Maklerski/Kontakt)  i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy. W zależności od preferencji akcjonariusza pieniądze zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy lub zostaną wypłacone w kasie.

gkpge_relacjeInwestorskie_site