Nie. Akcjonariusze nie posiadający rachunków inwestycyjnych powinni zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy. W zależności od preferencji akcjonariusza pieniądze zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy lub zostaną wypłacone w kasie Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A.