Należy zgłosić się do PGE Domu Maklerskiego S.A. (https://dmpge.pl/PGE-Dom-Maklerski/Kontakt) w celu złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy.

gkpge_relacjeInwestorskie_site