PGE Polska Grupa Energetyczna SA jest centralą największego koncernu energetycznego w Polsce, dlatego Warszawa - centrum biznesowe kraju - jest najbardziej naturalną lokalizacją. Dogodny dostęp do instytucji finansowych i regulujących rynek powoduje, że posiadanie siedziby spółki w Warszawie jest bardziej praktyczne i efektywne finansowo oraz organizacyjnie, także ze względu na zbliżające się wejście PGE na giełdę. O przeniesieniu siedziby z Lublina do Warszawy zadecydowało Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna SA na wniosek Zarządu spółki. Aktualny adres PGE Polska Grupa Energetyczna SA: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa jest jednocześnie oficjalnym adresem do korespondencji.    

gkpge_biuroPrasowe_site