Proces zmiany właściciela Klubu jest realizowany na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku w zakresie wycofania udziałów kapitałowych z klubów sportowych.

Zgodnie z tymi przepisami, obecny właściciel - PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. prowadzi działania zmierzające do zmiany struktury własnościowej klubu GKS Bełchatów SSA. Zakończenie tego procesu jest przewidywane na koniec marca 2010 r.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wspiera działania podjęte przez właściciela Klubu w tym zakresie i wyraża zadowolenie z faktu, że realizacja postanowień zarządzenia Ministra Skarbu Państwa przebiega pomyślnie.

Zarząd PGE jest przekonany, iż zostaną wypełnione zalecenia, aby w efekcie zmian właścicielskich nie ucierpiała renoma Klubu i jego pozycja w polskiej Ekstraklasie. Istotne jest również zagwarantowanie, że po dokonaniu zmian właścicielskich zostanie utrzymana nazwa Górniczy Klub Sportowy oraz jego charakter i znaczenie dla lokalnej społeczności i regionu, w którą Klub historycznie się wpisuje.

Zarząd PGE wyraża nadzieję, że termin 31 marca 2010 r. zostanie dotrzymany, a lokalne władze będą wspierać zabiegi obecnego właściciela Klubu - PGE KWB Bełchatów w tym kierunku zmierzające.

***

Dodatkowe informacje:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.

Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Górniczy Klub Sportowy Bełchatów został założony 26 listopada 1977 r. Do 31 stycznia 2002 r. funkcjonował jako stowarzyszenie sportowe. Zarejestrowany 7 grudnia 2001 r. jako sportowa spółka akcyjna, występuje od 1 lutego 2002 r. pod firmą GKS "Bełchatów" SSA. 100% akcji posiada PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna. Siedziba Spółki mieści się w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3. Podstawową działalnością Spółki jest działalność sportowa. Od sezonu 2007/08 pierwszoligowa drużyna piłkarska występuje pod nazwą PGE GKS Bełchatów.

gkpge_biuroPrasowe_site