Gala of Paszporty Polityki

15/01/2013, 12:40

Description:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. was named Patron of Polish Culture

gkpge_biuroPrasowe_site