28 listopada 2017 r. sąd rejestrowy w Warszawie zarejestrował zmianę nazwy spółki z EDF Polska S.A. na PGE Energia Ciepła S.A. Jest to efekt zakończonego 13 listopada 2017 r. procesu sprzedaży aktywów francuskiej Grupy EDF PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

Transakcja sprzedaży wiąże się ze zmianą nazw spółek Grupy EDF w Polsce.

Poniżej przestawiamy zmiany w nazwach spółek po procesie ich rejestracji przez właściwe sądy rejestrowe.   

Nazwa przed rejestracją

Nazwa po rejestracji

EDF Polska S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.

EDF Toruń S.A.

PGE Toruń S.A.

EDF Gaz Toruń sp. z o.o.

PGE Gaz Toruń sp. z o.o.

EDF Paliwa sp. z o.o.

PGE Paliwa sp. z o.o.

EDF Ekoserwis sp. z o.o.

PGE Ekoserwis sp. z o.o.

Fundacja EDF

Fundacja PGE Energia Ciepła

Spółki Kogeneracja S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Torec sp. z o.o., Utex-Serwis sp. z. o.o., Pollytag S.A., ZOWER Sp. z o.o. zachowują swoje dotychczasowe nazwy.

Dzięki tej transakcji Grupa PGE staje się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji przyjaznego środowisku ciepła systemowego dostarczanego w ramach miejskich sieci ciepłowniczych.

Przejęcie 8 elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach pozwoli PGE Polskiej Grupie Energetycznej na ekspansję geograficzną wewnątrz kraju i dostęp do 4,5 mln potencjalnych klientów.       

gkpge_site