Wybierz ofertę PGE i ciesz się ubezpieczeniem mienia bliskiego Twojemu sercu.

PGE ma dla Ciebie ofertę, która ochroni Twój dobytek i pozwoli Ci cieszyć się życiem.
Sprawdź z jakich wariantów możesz skorzystać:

  • Wariant 1 – w którym stawka za energię elektryczną pozostanie na poziomie 2% poniżej Ceny Taryfowej wraz z usługą dodatkową w postaci pomocy fachowców oraz ubezpieczenia ruchomości domowych aż do 30.06.2023 r.
  • Wariant 2 – w którym stawka za energię elektryczną pozostanie na poziomie 2% poniżej Ceny Taryfowej wraz z usługą dodatkową pomocy fachowców, ubezpieczeniem ruchomości domowych oraz ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym aż do 30.06.2023 r.

Aby skorzystać z Oferty, przyjdź już dziś do jednego z oddziałów stacjonarnych PGE Obrót S.A. lub skontaktuj się z nami telefonicznie albo poprzez  e-mail.

Oferta obowiązuje od 30.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Do ceny zostanie doliczona opłata handlowa, na warunkach wskazanych w regulaminie oferty.

Usługa realizowana jest we współpracy z Partnerem TUW PZUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych).

W razie wystąpienia nagłej awarii skontaktuj się z Centrum Pomocy PZU (22) 505 16 91

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości ale możemy się na nią przygotować. W ramach Wariantu Podstawowego zyskujesz ochronę mienia i pomoc specjalistów w przypadku awarii.

Wariant Podstawowy to:
• ubezpieczenie ruchomości domowych
• ubezpieczenie stałych elementów

Cennik

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]**/***
brutto (netto)

Opłata handlowa [zł/m-c]**/****
brutto (netto)

Całodobowa

Dzienna

Nocna

Wariant 1
Podstawowy

Wariant 2
Rozszerzony

G11

0,36295 (0,29508)

  

18,45 (15,00)

20,91 (17,00)

G12

 

0,41358 (0,33624)

0,26230 (0,21325)

G12w

 

0,42756 (0,34761)

0,30123 (0,24490)

G12n

 

0,40756 (0,32752)

0,27953 (0,22726)

Oferta obowiązuje od 30.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Oferta ma charakter limitowany.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
* Awaria - nagłe, niespodziewane i niezależne od Ciebie uszkodzenie instalacji wewnętrznych lub urządzeń, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tych instalacji lub urządzeń. Jednorazowa wartość usługi nie może przekroczyć kwoty 500 zł, w którą są wliczone koszty części i materiałów użytych do naprawy oraz dodatkowych 200 zł na koszt dojazdów, czynności diagnostycznych i robocizny
** Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 30.06.2023 z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryfie PGE Obrót S.A. dla Odbiorców w grupach taryfowych G. Po skończeniu tego okresu oferta będzie samoistnie przedłużać się na czas nieokreślony,
*** Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół. 

**** Opłata obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2023 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty. Opłata związana jest z warunkami handlowymi oferty promocyjnej.

Zawsze przywiązujemy się do rzeczy, na które ciężko pracowaliśmy dlatego dbamy o nie szczególnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pomożemy Ci zatroszczyć się o Twoją własność. W ramach Wariantu Rozszerzonego otrzymasz także ochronę OC.

Wariant Rozszerzony to:
• ubezpieczenie ruchomości domowych
• ubezpieczenie stałych elementów
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Cennik

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]**/***brutto (netto)

Opłata handlowa [zł/m-c]**/****brutto (netto)

Całodobowa

Dzienna

Nocna

Wariant 1Podstawowy

Wariant 2Rozszerzony

G11

0,36295 (0,29508)

  

18,45 (15,00)

20,91 (17,00)

G12

 

0,41358 (0,33624)

0,26230 (0,21325)

G12w

 

0,42756 (0,34761)

0,30123 (0,24490)

G12n

 

0,40756 (0,32752)

0,27953 (0,22726)

Oferta obowiązuje od 30.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Oferta ma charakter limitowany.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

* Awaria - nagłe, niespodziewane i niezależne od Ciebie uszkodzenie instalacji wewnętrznych lub urządzeń, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tych instalacji lub urządzeń. Jednorazowa wartość usługi nie może przekroczyć kwoty 500 zł, w którą są wliczone koszty części i materiałów użytych do naprawy oraz dodatkowych 200 zł na koszt dojazdów, czynności diagnostycznych i robocizny,

** Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 30.06.2023 z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryfie PGE Obrót S.A. dla Odbiorców w grupach taryfowych G. Po skończeniu tego okresu oferta będzie samoistnie przedłużać się na czas nieokreślony,

*** Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.

**** Opłata obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2023 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty. Opłata związana jest z warunkami handlowymi oferty promocyjnej.

gkpge_site