Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsument energii elektrycznej ma prawo do:

gkpge_site