Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców w roku 2015:

Grupa przyłączeniowa

Taryfa

Średnio roczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A.

II

A

71 181,72

III

B

1 273,67

IV

C2

163,08

V

C1,G

2,58

VIR3,97

Informacja opracowana na podstawie materiałów własnych będących w posiadaniu PGE Obrót S.A.

gkpge_site