Informacja dotycząca wydawania i przekazywania faktur, duplikatów faktur lub ich kopii

Informacja dla byłych i obecnych Klientów PGE Obrót dotycząca wydawania i przekazywania faktur, duplikatów faktur lub ich kopii. Sprawdź

Decyzję o cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych podejmuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie wniosków złożonych przez sprzedawców energii. Odbywa się to jednak jedynie w stosunku do cen taryfowych tj. cen dla klientów, którzy korzystają z umów kompleksowych (łączących sprzedaż energii i usług jej dystrybucji). Pozostałe ceny nie wymagają zatwierdzenia przez prezesa URE i zależą od sprzedawców prądu i aktualnych warunków rynkowych.

gkpge_site