• od wybranego sprzedawcy,
  • od sprzedawcy z urzędu w przypadku niekorzystania z prawa wyboru sprzedawcy.
gkpge_site