Inne sprawy związane z realizacją umowy

Formularz kontaktu

Klienci posiadający umowę sprzedaży energii elektrycznej, poszukujący kontaktu w sprawach technicznych proszeni są o kontakt z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

gkpge_site