Informacja dotycząca wydawania i przekazywania faktur, duplikatów faktur lub ich kopii

Informacja dla byłych i obecnych Klientów PGE Obrót dotycząca wydawania i przekazywania faktur, duplikatów faktur lub ich kopii. Sprawdź

Inne sprawy związane z realizacją umowy

Formularz kontaktu

Klienci posiadający umowę sprzedaży energii elektrycznej, poszukujący kontaktu w sprawach technicznych proszeni są o kontakt z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

gkpge_site