Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Klienci posiadający umowę z PGE kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą zrealizować sprawy z zakresu:

 • Zmiana danych osobowych
 • Zmiana grupy taryfowej
 • Zmiana okresu rozliczeniowego
 • Zmiany dot. warunków umowy
 • Przepisanie umowy
 • Zmiana adresu korespondencyjnego

Licznik

 • Zgłoszenie uszkodzeń licznika
 • Podanie stanu licznika
 • Oświadczenie o wskazaniach licznika
 • Inne usługi wykonywane na zlecenie odbiorcy – formularz jest na stronie OSD

Reklamacje Klienta

Reklamacje techniczne:

 • dot. sieci, urządzeń pomiarowych, napięcia itp.

Reklamacje handlowe:

 • dot. faktur, prognoz, rozliczeń.

W tej sprawie można do nas pisać:

Formularz kontaktu

Pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Szczegółowe zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawa prawo energetyczne oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

Inne sprawy związane z realizacją umowy

Formularz kontaktu

Klienci posiadający umowę sprzedaży energii elektrycznej, poszukujący kontaktu w sprawach technicznych proszeni są o kontakt z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

gkpge_site