Tak. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. właściciele gospodarstw domowych (taryfa G) uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odtąd, ok. 15,7 milionów klientów ma prawo wolnego wyboru sprzedawcy.

gkpge_site