Klient zmieniający dostawcę będzie otrzymywał jeden rachunek za energię elektryczną (wystawi go PGE), a drugi za usługi przesyłowe, który wystawi Operator Systemu Dystrybucyjnego. Należy nadmienić, że obecnie PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym (obecnie na terenie RWE i Tauron). Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci w gospodarstwach domowych z ww. terenu zmieniający sprzedawcę (zawierając umowę kompleksową z PGE Obrót S.A.) będą otrzymywać nadal 1 fakturę.

gkpge_site