Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Klient zmieniający dostawcę będzie otrzymywał jeden rachunek za energię elektryczną (wystawi go PGE), a drugi za usługi przesyłowe, który wystawi Operator Systemu Dystrybucyjnego. Należy nadmienić, że obecnie PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym (obecnie na terenie RWE i Tauron). Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci w gospodarstwach domowych z ww. terenu zmieniający sprzedawcę (zawierając umowę kompleksową z PGE Obrót S.A.) będą otrzymywać nadal 1 fakturę.

gkpge_site