W dniu 23.05.2016 r. został przyjęty przez Zarządy Spółek plan połączenia PGE Inwest 4 sp. z o.o. i RAMB sp. z o.o.,, który zgodnie z art. 500 § 2 KSH udostępnia się do publicznej wiadomości na stronie internetowej.