Pakiet Usług Technicznych, to oferta kierowana do Klientów PGE Obrót o wolumenie rocznym powyżej 2 GWh, którzy są zainteresowani poprawą efektywności energetycznej w swoich firmach.

Usługi oferowane w ramach pakietu pozwalają na:

 • Optymalizację kosztów w zakresie gospodarki mediami
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
 • Poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji
 • Zapewnienie Klientom niższych i stabilnych cen energii elektrycznej
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co przyczyni się do wsparcia działań proekologicznych firmy

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

Szczegółowa analiza zużycia energii w Twojej firmie oraz wskazanie działań służących poprawie efektywności energetycznej - Audyt obowiązkowy dla Przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób lub o rocznym obrocie powyżej 50 mln euro oraz sumie bilansowej 43 mln euro (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej).
W końcowym raporcie z audytu zawarte są dane dotyczące energochłonności, propozycji działań służących poprawie efektywności energetycznej, a także możliwej do uzyskania oszczędności energii i efektach środowiskowych.

2. Audyt energetyczny:

Szczegółowa analiza zużycia energii w Twojej firmie oraz wskazanie działań służących poprawie efektywności energetycznej.
Audyt Energetyczny pozwala na określenie zapotrzebowania energetycznego Twojego przedsiębiorstwa. Wykonanie Audytu w Twojej firmie pozwoli na zdefiniowanie problemów takich jak zła parametryzacja urządzeń czy nieefektywne wykorzystywanie elementów instalacji i pomoże w ustaleniu planu naprawczego.

3. Projekty techniczne, modernizacje (planowanie inwestycji):

Dostarczenie Klientowi konkretnego projektu technicznego, uwzględniającego prace modernizacyjne przedsiębiorstwa, które pozwolą poprawić jego efektywność energetyczną. Projekt techniczny przygotowywany jest przez doświadczonych inżynierów i jest dokumentem niezbędnym do realizacji prac wykonawczych w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Profesjonalnie wykonany projekt techniczny przyczyni się do obniżenia kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.
Naszą usługę wyróżnia to, że oferujemy Klientom gotowe rozwiązania poprzez wykonanie projektu technicznego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń aż po realizację robót budowlanych i serwisowanie urządzeń.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Kogeneracja (CHP) i mikrokogeneracja (mCHP):

Nowatorski w skali kraju projekt montażu jednostek kogeneracyjnych w modelu typu ESCO (Energy Service Company), na bazie silników gazowych, z których produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Zastosowanie kogeneratorów umożliwia efektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej, w porównaniu do tej pochodzącej z elektrociepłowni i elektrowni węglowych. Wpływa to na niski poziom cen energii elektrycznej oraz na ich stabilność. Dodatkowym plusem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.
Kogenerator zapewnia indywidualne, lokalne źródło wytwarzania energii elektrycznej, przez co poprawia bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Kogeneracja wpisuje się także w politykę niskoemisyjnej energetyki. Sprzyja ograniczaniu zużycia paliw kopalnych oraz ograniczeniu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

2. Instalacje fotowoltaiczne:

Usługa polega na projektowaniu, montażu i serwisowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych. Całość pozwala na bieżąco korzystać z energii elektrycznej uzyskiwanej za pośrednictwem paneli. Dzięki temu rozwiązaniu, Klient zyskuje zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej oraz staje się odbiorcą czystej energii płynącej ze słońca, co
z kolei przyczynia się do ochrony środowiska.

3. Wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne:

Zaprojektowanie i montaż oświetlenia LED, zgodnie z wymogami BHP, które zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia.
Wnikliwa analiza źródeł światła używanych w zakładzie Klienta pozwoli nam zaproponować lepsze i bardziej nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED, a sam projekt zostanie dopasowany do Twoich potrzeb zgodnie z obowiązującymi normami BHP i PIP.
Wykorzystując energooszczędne źródła światła przyczyniamy się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi, powszechnie stosowanymi
w konwencjonalnym oświetleniu.
Zastosowane w nowoczesnych źródłach światła diody LED wyróżniają się wysoką sprawnością, co ma bezpośredni wpływ na mniejsze zużycie energii elektrycznej, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji. Istotna jest także ich żywotność, ponieważ czas użytkowania wydłuża się nawet do 20 lat.

INNE PROFESJONALNE USŁUGI TECHNICZNO - ENERGETYCZNE:

Nasi doświadczeni inżynierowie gotowi są sprostać największym wyzwaniom i szczególnym wymaganiom naszych Klientów. Gwarantujemy dobór najlepszych usług do potrzeb konkretnego Klienta, co w konsekwencji przełoży się na poprawę efektywności energetycznej jego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim zapewnieni niższe i stabilne ceny energii elektrycznej.

CO ZYSKUJESZ?

 • Ograniczenie kosztów zakupu paliw, energii elektrycznej, ciepła, wody
 • Brak kosztów inwestycyjnych po stronie Klienta
 • Niski koszt inwestycji = wysoki zwrot. Możliwości finansowania w formule ESCO
 • Efekty środowiskowe. Niższy ślad węglowy, mniejsze oddziaływanie na środowiskonaturalne
 • Wzrost komfortu i bezpieczeństwa pracy. Jakość oświetlenia, komfort termiczny
 • Poprawa sprawności technicznej. Wyższa efektywność energetyczna obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych
 • Bezpieczeństwo energetyczne. Poprawa jakości, pewność dostaw energii, uniezależnienie się od zewnętrznych zakłóceń i ograniczeń (np. stopni zasilania)
 • Dodatkowe przychody. Możliwość stałej lub okresowej sprzedaży nadwyżek energii

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu z Twoim Opiekunem Klienta

lub mailowo: uslugitechniczne.obrotsa@gkpge.pl