Oferta dotyczy szerokiej grupy obiektów budowlanych, biurowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, w szczególności:

- budynków biurowych, hoteli, szpitali, centrów handlowych itp. - obiektów, w których niezwykle istotne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach;- budynków przemysłowych, zakładów produkcyjnych - obiektów, o dużych poborach energii;- budynków samorządów - obiektów o rozproszonym układzie lokalizacyjnym z niskim poziomem efektywności energetycznej (np. szkoły, urzędy);- budynków wspólnot, spółdzielni - obiektów, w których konieczny jest podział kosztów (np. ogrzewania) i ich rozliczenie;- budynków o rozproszonych punktach poboru energii (często u różnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych) np. budynków sieci retail, banków, budynków infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci centrów logistycznych itp.

Korzyści z zastosowania Systemu Lerta Energy Intelligence:

- niższe koszty zużycia energii- redukcja zapotrzebowania na energię- monitoring procesu produkcji- optymalizacja kosztów i procesów produkcji- redukcja emisji CO2- monitoring rzeczywistego zużycia, co pozwoli m.in. na rzetelny podział kosztów pomiędzy najemcami budynku- podwyższenie standardu budynku- automatyczne zarządzanie budynkiem

Jak to działa?

Nowoczesne oprogramowanie – dostępne z każdej przeglądarki lub smartfona, pozwala na monitoring zużycia i kosztów, zarządzanie nieruchomością z dokładnością do poszczególnych pomieszczeńoraz podział kosztów.

Urządzenia pomiarowe i wykonawcze (bezprzewodowe sterowniki klimatyzacji, głowice termostatyczne, włączniki on/off lub integracja z istniejącymi systemami BMS/maszynami) – dzięki bezprzewodowym urządzeniom możliwe są odczyty danych z dowolnych liczników mediów. Inteligentne sterowniki pomagają optymalnie sterować grzejnikami i klimatyzatorami. Nie ma potrzeby ingerencji w strukturę budynku.

Sztuczna inteligencja – nowoczesne algorytmy przewidują i optymalizują zużycie biorąc pod uwagę wiele czynników np. prognozę pogody, ceny, profil termiczny urządzeń oraz liczbę osób korzystających z pomieszczeń.

 

Aby skorzystać z oferty lub uzyskać szczegółowe informacje o Systemie skontaktuj się z Opiekunem Klienta PGE Obrót S.A., lub napisz na adres: produktyVAS.obrotsa@gkpge.pl