Wybierz dodatkową usługę „Podstawowa pomoc fachowców” i przestań przejmować się problemami w przypadku wystąpienia awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i gazowego. W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc elektryka oraz technika urządzeń grzewczych i gazowych, z których usług możesz korzystać przez cały okres trwania umowy (3 razy w ciągu 12 miesięcy). Poczuj się bezpiecznie!

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]*/**

Opłata handlowa [zł/m-c]*

Całodobowa

Dzienna

Nocna

Wariant 1

Wariant 2

G11

0,29590 (0,24057)

  

 

 

 

 

8,98 (7,30)

 

 

 

 

7,98 (6,49)

G12

 

0,33718 (0,27413)

0,21529 (0,17503)

G12w

 

0,34851 (0,28334)

0,24769 (0,20137)

G12n

 

0,32987 (0,26819)

0,23015 (0,18711)

*Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 31.03.2022r. (Wariant 1) lub 31.03.2023r. (Wariant 2), z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryfie PGE Obrót S.A. dla Odbiorców w grupach taryfowych G.

**Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę , jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.

 

gkpge_site