Jednocześnie Oferta umożliwia Klientowi, w razie zajścia zdarzenia losowego, skorzystanie z pomocy szerokiej gamy specjalistów w ramach usługi „Rozszerzona pomoc fachowców”, m.in.: technika urządzeń grzewczych i gazowych, elektryka, hydraulika, ślusarza, w zakresie organizacji oraz pokrycia kosztów interwencji w miejscu zdarzenia, tj. kosztów dojazdu, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny, części lub materiałów użytych do naprawy.

Usługa "Rozszerzona pomoc fachowców" jest limitowana, do wykorzystania 3 razyw ciągu 12 miesięcy, a co 12 miesięcy limit jest odnawiany.

Odbiorca, który przyjmie „Ofertę antysmogową. Rozszerzoną” będzie rozliczany wg następujących stawek cenowych:

Grupa taryfowaCena za energię elektryczną [zł/kWh]*Opłata handlowa [zł/m-c]
DziennaNocna
G12as - ponad zużycie z okresu poprzedniego

0,2989
(0,2430)

0,1494
(0,1215)

 

9,99
(8,12) 

G12as - do zużycia z okresu poprzedniego

0,2989
(0,2430)

0,2989
(0,2430)

* Ceny podane w tabeli to wartości brutto, w nawiasach podano ceny netto.
Ceny, o których mowa w wierszu „G12as  - ponad zużycie z okresu poprzedniego” obowiązują tylkow odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcęw analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.  W zakresie pozostałego wolumenu, w rozliczeniach z Odbiorcą stosowana będzie cena energii  elektrycznej, o której mowa w wierszu „G12as – do zużycia z okresu poprzedniego”.
Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla Odbiorcy, któremu OSD nie świadczył usług dystrybucji dłużej niż rok przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej w analogicznym okresie roku, o którym mowa w pkt 4.2, wynosiło 0 kWh.
W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as, w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

Oferta obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – oferta limitowana i może zostać wycofana ze sprzedaży we wcześniejszym terminie.

gkpge_site