W ramach Oferty antysmogowej PGE Obrót S.A. przygotowała dwa rozwiązania promocyjne skierowane do osób planujących instalację ogrzewania elektrycznego oraz/lub korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zdecydują się zwiększyć zużycie energii w godzinach nocnych.

Z takiej propozycji mogą skorzystać Klienci indywidualni PGE Obrót będący konsumentami z rynku historycznego (na obszarze PGE Dystrybucja S.A.), którzy przyjmą ofertę w czasie jej obowiązywania, będą rozliczani w taryfie G12as oraz w taryfie G12as PGE Dystrybucja i nie korzystają z liczników przedpłatowych (szczegółowa kwalifikacja w Regulaminach).

W efekcie połączenia zarówno preferencyjnych cen energii w produkcie i stawek dystrybucyjnych, objęta nimi dodatkowo zużyta w nocy kilowatogodzina będzie o ponad  65 proc. tańsza niż w ciągu dnia. To jeden z elementów szeroko zakrojonego programu walki o czyste powietrze.

Aby skorzystać z Oferty, przyjdź już dziś do jednego z oddziałów stacjonarnych PGE Obrót S.A. lub skontaktuj się z nami telefonicznie za pośrednictwem PGE Contact Center (422 222 222) albo poprzez  e-mail.

Odbiorca przystępujący do Oferty otrzyma specjalne stawki cenowe. W Ofercie zaproponowano model cen stałych z gwarancją niezmienności ceny do 30 czerwca 2019 roku, wg następujących założeń:

Grupa taryfowa Cena z energię  elektryczną [zł/kWh]*
dziennanocna
G12as - ponad zużycie z okresu poprzedniego0,2989 (0,2430)0,1494 (0,1215)
G12as - do zużycia z okresu poprzedniego0,2989(0,2430)0,2989(0,2430)
* Ceny podane w tabeli to wartości brutto, w nawiasach podano ceny netto.
Ceny, o których mowa w wierszu „G12as  - ponad zużycie z okresu poprzedniego” obowiązują tylko w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.  W zakresie pozostałego wolumenu, w rozliczeniach z Odbiorcą stosowana będzie cena energii  elektrycznej, o której mowa w wierszu „G12as – do zużycia z okresu poprzedniego”.
Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla Odbiorcy, któremu OSD nie świadczył usług dystrybucji dłużej niż rok przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej w analogicznym okresie roku, o którym mowa w pkt 4.2, wynosiło 0 kWh.
W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as, w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

Oferta obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – oferta limitowana i może zostać wycofana ze sprzedaży we wcześniejszym terminie.

Odbiorca przystępujący do Oferty otrzyma specjalne stawki cenowe. W Ofercie zaproponowano model cen stałych z gwarancją niezmienności ceny do 31 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Oferta umożliwia Klientowi, w razie zajścia zdarzenia losowego, skorzystanie z pomocy szerokiej gamy specjalistów w ramach usługi „Rozszerzona pomoc fachowców”, m.in.: technika urządzeń grzewczych i gazowych, elektryka, hydraulika, ślusarza, w zakresie organizacji oraz pokrycia kosztów interwencji w miejscu zdarzenia, tj. kosztów dojazdu, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny, części lub materiałów użytych do naprawy.

Usługa "Rozszerzona pomoc fachowców" jest limitowana, do wykorzystania 3 razyw ciągu 12 miesięcy, a co 12 miesięcy limit jest odnawiany.

Odbiorca, który przyjmie „Ofertę antysmogową. Rozszerzoną” będzie rozliczany wg następujących stawek cenowych:

Grupa taryfowaCena za energię elektryczną [zł/kWh]*Opłata handlowa [zł/m-c]
DziennaNocna
G12as - ponad zużycie z okresu poprzedniego

0,2989
(0,2430)

0,1494
(0,1215)

 

9,99
(8,12) 

G12as - do zużycia z okresu poprzedniego

0,2989
(0,2430)

0,2989
(0,2430)

* Ceny podane w tabeli to wartości brutto, w nawiasach podano ceny netto.
Ceny, o których mowa w wierszu „G12as  - ponad zużycie z okresu poprzedniego” obowiązują tylkow odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcęw analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.  W zakresie pozostałego wolumenu, w rozliczeniach z Odbiorcą stosowana będzie cena energii  elektrycznej, o której mowa w wierszu „G12as – do zużycia z okresu poprzedniego”.
Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla Odbiorcy, któremu OSD nie świadczył usług dystrybucji dłużej niż rok przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej w analogicznym okresie roku, o którym mowa w pkt 4.2, wynosiło 0 kWh.
W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as, w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

Oferta obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – oferta limitowana i może zostać wycofana ze sprzedaży we wcześniejszym terminie.

gkpge_site