Koncert „POLSKA - Zasłużonym dla Ojczyzny” organizowany jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundację Cultura Memoriae, Filharmonię Narodową w Warszawie w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Pamięci Narodowej i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa. Koncert odbył się 12 listopada 2016 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zaproszenie na koncert otrzymało ponad tysiąc kombatantów z kilkudziesięciu organizacji oraz młodzież szkolna.

fot. Piotr Rędziak