Lokalizacja: Bogatynia

Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz realizować zadania w branży automatyki (Wydział Nadzoru Automatyki i Systemów Cyfrowych oraz Wydział Automatyki i Systemów Cyfrowych) w Elektrowni Turów – jednym z Oddziałów Spółki PGE GiEK S.A. Zaznajomisz się z literaturą dotyczącą zjawisk zachodzących w układzie technologicznym. Będziesz mieć szansę na zoptymalizowanie procesu. Zyskasz ciekawe doświadczenie zawodowe.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Analiza pracy wymiennika ciepłowniczego, zasilanego z przelotni turbiny.
 • Wykonanie symulacji zaobserwowanych zjawisk oraz prezentacja symulacji w środowisku MATlab lub innym.
 • Weryfikacja przygotowanego programu z modelem matematycznym.                                              
 • Interpretacja wniosków wysnutych na podstawie uzyskanych wyników.
 • Przygotowanie propozycji zoptymalizowania procesu.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwenta studiów z zakresu mechatroniki.
 • Osoby biegle posługującej się programem MS Excel, MS PowerPoint oraz MATlab i/lub LABview i/lub Simulink.
 • Kandydata zaangażowanego w realizację powierzonych zadań, doskonale zorganizowanego,  dokładnego, skrupulatnego, sumiennego, systematycznego, o pozytywnym i optymistycznym usposobieniu.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnym projekcie, za której wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.
 • Zapoznanie się z systemami DCS Siemens SPPA 3000, ABB Melody, ABB Symphony plus.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
 4. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługina rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                             
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawado dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyna przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędnydla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zaproszona/zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
 8. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
 9. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
gkpge_kariera_site