Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Baltica

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant(-tka) w zależności od chęci i predyspozycji weźmiesz odpowiedzialność za jeden z projektów:

 • „Modelowanie turbulencji w morskich farmach wiatrowych”, lub
 • „Szacowanie niepewności analiz produktywności metodą Monte-Carlo”, lub
 • „Projektowanie optymalnego rozmieszczenia morskich farm wiatrowych”.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie narzędzi obliczeniowych niezbędnych do realizacji projektu.
 • Nauka programowania w Python.
 • Programistyczne przetwarzanie dużych zbiorów danych pomiarowych.
 • Implementacja algorytmów w Python, a także w specjalistycznym oprogramowaniu do analiz zasobów wiatrowych oraz szacowania produktywności farm wiatrowych [DNV GL WindFarmer: Analyst].
 • .

Jakiego profilu szukamy?

 • Student co najmniej 3. roku studiów inżynierskich kierunkach takich jak mechanika, lotnictwo, energetyka, elektrotechnika lub absolwent.
 • Znajomość programów MS Office.
 • Podstawowa umiejętność programowania w Python.
 • Zainteresowanie i podstawowa wiedza z zakresu energetyki wiatrowej.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień,
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnym projekcie, za której wynik weźmiesz odpowiedzialność,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży morskiej energetyki wiatrowej, przed którą perspektywy w Polsce są olbrzymie,
 • Wynagrodzenie oraz referencje,
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów,
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site