• umożliwiamy przemieszczenia pracowników wewnątrz Grupy PGE
  • wspieramy przez to pracowników w zakresie realizacji swoich aspiracji zawodowych
  • proces jest realizowany po uzgodnieniu szczegółowych warunków transferu między wszystkimi zainteresowanymi stronami
  • transfer w ramach GK PGE zawsze odbywa się z zachowaniem ciągłości stażu pracy dla celów uprawnień pracowniczych

Dzięki temu:

  • wspieramy aspiracje zawodowe naszych pracowników i rozwijamy ich kompetencje
  • efektywnie zarządzamy transferem wiedzy i kompetencji w Grupie PGE