• jest to dla nas ważne źródło pozyskania kadr o dużym potencjale rozwojowym
  • współpracujemy z Ministerstwem Klimatu oraz organizujemy własne prestiżowe programy stażowe i praktyk
  • na stałe współpracujemy ze szkolnictwem zawodowym

Dzięki temu:

  • stwarzamy młodym ludziom dogodne warunki zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
  • proaktywnie przeciwdziałamy zjawiskom luki pokoleniowej i kompetencyjnej