PGE Obrót SA - przedmiotem działalności spółki jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju. Realizuje swoje cele przez stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i ciągłą poprawę jakości świadczonych usług. W 2015 r. Grupa obsługiwała ok. 5,26 milionów klientów, wśród których wskazać można: przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe czy gospodarstwa domowe.