PGE Dystrybucja SA - Spółka jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego odpowiada osiem jej oddziałów i 40 rejonów, które działają na obszarze 122,4 tys. km2 i obsługują ponad 5,2 mln klientów.