PGE Polska Grupa Energetyczna SA – odpowiada za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym za formułowanie i wyznaczanie strategii oraz za nadzór nad jej działalnością. W ramach segmentu Obrotu Hurtowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi obrót energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz węglem kamiennym na rynkach hurtowych.