Dynamiczny rozwój sektora energetycznego powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynieryjno-energetyczną. Popyt na te kompetencje będzie systematycznie rósł w ciągu najbliższych lat.

PGE dostrzega konieczność pozyskania nowych kadr dla GK PGE i uzupełniania luki pokoleniowej i kompetencyjnej, zgodnie z zapisami w Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim w GK PGE na lata 2015-2020.

Organizatorami Programu Praktyk Letnich są spółki PGE SA i PGE EC.

 

Założenia Programu Praktyk Letnich:

 • praktyki odbywają się w siedzibie spółek organizatorów;
 • czas trwania: od 1 do 3 miesięcy (czerwiec-sierpień 2018 r.); 
 • praktyki są płatne.

Kto może aplikować?

 • studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych;  
 • osoby pasjonujące się zagadnieniami z gospodarki, biznesu i ekonomii;
 • osoby znające języka angielski (min. na poziomie B2) i MS Office.

Harmonogram rekrutacji do Programu Praktyk Letnich:

ETAP I

Publikacja ogłoszeń o praktykach 

ETAP II

Wstępna selekcja nadesłanych aplikacji

ETAP III

Spotkania rekrutacyjne z wybranymi kandydatami

ETAP IV

Wybór najlepszych kandydatów

ETAP V

Rozpoczęcie praktyk w PGE SA i PGE EC

Korzyści z Programu Praktyk Letnich:

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, poznanie GK PGE od wewnątrz organizacji;
 • nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych pod okiem najlepszych specjalistów i ekspertów w branży energetycznej w kraju;
 • nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań w miejscu pracy, które w przyszłości ułatwią podjęcie stałego zatrudnienia;
 • możliwość uzupełnienia i wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach w rzeczywistych warunkach pracy;
 • możliwość stałej współpracy po zakończeniu praktyk dla wybranych studentów i absolwentów.