W trosce o rozwój naszych pracowników rekrutacje prowadzone w Grupie PGE, w pierwszej kolejności skierowane są do wewnątrz Grupy. Dzięki temu dbamy o zatrzymanie w organizacji osób doświadczonych, które mogą wykorzystać swoje umiejętności w innym miejscu w organizacji. Nasze procesy rekrutacyjne kierujemy również na zewnątrz Grupy PGE. Poniżej kandydaci mogą zapoznać się z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.

ETAP I

Publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego na stronie PGE oraz portalach pracy

ETAP II

Wstępna selekcja nadesłanych aplikacji

ETAP III

Spotkania rekrutacyjne z wybranymi kandydatami

ETAP IV

Wybór najlepszego kandydata

ETAP V

Zatrudnienie i adaptacja

Wiemy, jak ważne dla nowych pracowników są pierwsze dni w organizacji, dlatego prowadzimy proces adaptacji. Bardzo ważne jest dla nas, aby każda dołączająca osoba poczuła się częścią Grupy PGE, dlatego wszyscy nowi pracownicy przechodzą przez proces szkoleń wprowadzających, otrzymują wsparcie przełożonego oraz opiekuna adaptacyjnego.

gkpge_kariera_site