PGE GIEK SA - w skład spółki wchodzi 12 oddziałów, znajdujących się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. Na aktywa tej spółki składają się: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie konwencjonalne i 8 elektrociepłowni. Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego z udziałem w rynku wydobywczym tego surowca na poziomie 78% krajowego wydobycia. Jest również największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 38% krajowej produkcji energii elektrycznej. Posiadamy najmłodszy i najbardziej konkurencyjny kosztowo portfel wytwórczy w Polsce.

gkpge_kariera_site