Cenimy wartość i kompetencje ludzi młodych, dlatego chętnie bierzemy udział w programach stażowych skierowanych do studentów i absolwentów. Możliwość odbycia stażu w Grupie PGE jest świetnym początkiem ciekawej kariery zawodowej.

Zobaczcie, co możemy Wam zaoferować

  • Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” realizowany pod auspicjami Ministerstwa Energii przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA wraz z PKN Orlen SA, PGNIG SA oraz PSE SA adresowany jest do najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru energii w Polsce. 

Celem programu jest poszukiwanie kadr wspierających rozwój innowacyjności i konkurencyjności obszaru energii w Polsce oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo-badawczym. Program został opracowany w taki sposób, aby każdy z biorących w nim udział studentów mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów, poznać specyfikę pracy w różnych sektorach obszaru energii oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

Stażyści odbywają płatne dwunastomiesięczne staże u każdego z organizatorów w okresie od 1 października do 30 września. 

Więcej 

  • Akademia Energii

Od 2012 r. współpracujemy z Fundacją im. Lesława Pagi, celem naszej współpracy jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej oraz szerokiej koalicji z udziałem instytucji rynku kapitałowego na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce. W ramach współpracy z Fundacją L. Pagi PGE bierze aktywny udział w dwóch programach edukacyjnych: Akademia Energii – która jest skierowana głównie do osób pasjonujących się energetyką, które z tą branżą wiążą swoją przyszłość zawodową. Drugim programem jest Akademia Liderów Rynku Kapitałowego.  Najlepsi uczestnicy Akademii mają możliwość odbycia płatnych staży w Grupie PGE, które dla wielu uczestników były początkiem kariery zawodowej w Grupie PGE.

  • BUDUJEMY WARTOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. PRACUJ DLA NAS!

W 2015 roku prowadziliśmy pod auspicjami Ministerstwa Skarbu Państwa program stażowy dla absolwentów uczelni wyższych. Autorzy najlepszych prac magisterskich i inżynierskich mogli ubiegać się o płatne staże oraz  zdobycie doświadczenia przy najciekawszych projektach w Grupie Kapitałowej PGE.

gkpge_kariera_site