Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” realizowany pod auspicjami Ministerstwa Klimatu przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA wraz z PKN Orlen SA, PGNIG SA oraz PSE SA adresowany jest do najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru energii w Polsce. 

Celem programu jest poszukiwanie kadr wspierających rozwój innowacyjności i konkurencyjności obszaru energii w Polsce oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo-badawczym. Program został opracowany w taki sposób, aby każdy z biorących w nim udział studentów mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów, poznać specyfikę pracy w różnych sektorach obszaru energii oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.Stażyści odbywają płatne dwunastomiesięczne staże u każdego z organizatorów w okresie od 1 października do 30 września.