Ministerstwo Energii,

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

ogłaszają nabór kandydatów na roczny,

płatny staż w ramach trzeciej edycji

PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

 

 

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

Termin odbywania stażu: 1 październik 2019 – 30 wrzesień 2020

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

Są studentami jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich poniższych wydziałów danej uczelni:

 • Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Wydział Mechatroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Środowiska;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Wydział Energetyki i Paliw; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;
 • Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Mechaniczny; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny Technologiczny; Wydział Elektryczny; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Wydział Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii;
 • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Elektroniki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa;
 • Politechnika Częstochowska: Wydział Elektryczny, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

 • nie ukończyły 27 roku życia;
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:

 • udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
 • udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
 • udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 1. CV
 2. zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)

ETAPY NABORU:

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Wejdź na stronę internetową
 2. Wypełnij formularz aplikacyjny

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: do 15 MAJA 2019 r.

 

 

gkpge_kariera_site