energia-dla-przyszlosci-cmyk-kolor.jpg

Program stażowy "Energia dla Przyszłości"(V edycja)

Interesuje Cię energia? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i dużych firmach energetycznych oraz zyskać perspektywę interesującej pracy w sektorze? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowei Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Kto może wziąć udział w Programie ?

W V edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział:

Studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznychw Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze (do pobrania na dole strony).

Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 800 zł brutto miesięcznie.

Jak aplikować na staż?

 • Przeczytaj ogłoszenie o naborze (do pobrania na dole strony)
 • Zapoznaj się z Regulaminem Organizacji Programu Stażowego(do pobrania na dole strony)
 • Prześlij wymagane dokumenty na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

Jakie są kolejne etapy naboru?

 • Czekaj na informację z ministerstwa
 • Otrzymasz zaproszenie na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu
 • Podpisz ze Spółką umowę

Do aplikacji dołącz:

Dokumenty niezbędne: 

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na dole strony),

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie)

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).
plakat-energia-dla-przyszlosci-.jpg

Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych maks. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
  • wiedzę merytoryczną,
  • motywację do realizacji stażu poprzez:
   • 5-6 pytań ogólnych,
   • 3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.
 2. Test wiedzy – próg zaliczenia 75%
 3. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%

Opcjonalne:

 1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym
 2. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)
 3. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).

Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 111.

 

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl 

oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/v-edycja-programu-stazowego-energia-dla-przyszlosci2